Bc. Dominika Danišová

Master's thesis

Rozvoj oromotorických schopností u osob v období adolescence a mladé dospělosti v domovech pro osoby se zdravotním postižením

Development of oromotor skills of adolescents and adults in homes for people with disability
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá ormotorickými schopnostmi osob v období adolescence a mladé dospělosti, kteří jsou uživateli domova pro osoby se zdravotním postižením. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část diplomové práce je tvořena třemi kapitolami, které se týkají komunikačních a oromotorických schopností, narušené komunikační schopnosti a sociálních služeb. Praktická …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on oral motor skills of adolescents and adults who use home for people with disability. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part consists of three chapters which are focused on the communication and oral motor skills, communication disability and social services. The practical part the thesis consists of one chapter which is divided …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Special Education / Special Education