Bc. Zuzana Válová Plaňanská

Diplomová práce

Dlouhodobé ošetřovné - nová dávka nemocenského pojištění

Long-term Attendance Allowance - new sickness insurance benefit
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na oblast nemocenského pojištění, upraveného zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala novou dávku nemocenského pojištění, dlouhodobé ošetřovné, které je zavedeno od 1. června 2018. Cílem práce je její objasnění a porovnání platná právní úpravy s novými doporučeními a úpravami. V teoretické části …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the sickness insurance as regulated by the Act No. 187/2006 Coll., on sickness insurance, as amended. The thesis is aiming specifically on new benefit in the sickness insurance - long-term attendance allowance which is effective as of 1st June 2018. The intention is to clarify it and compare the current legislation with new recommendations and regulations. The position …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ya8ys/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
  • Oponent: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika

Práce na příbuzné téma