Theses 

Bezpečnost webových aplikací – Luboš Bretschneider

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Luboš Bretschneider

Diplomová práce

Bezpečnost webových aplikací

Web Application Security

Anotace: Práce se zabývá popisem bezpečnostních zranitelností webových aplikací z pohledu útočníka jako uživatele a popisem základních metod testování bezpečnosti webových aplikací. Výsledkem práce je ucelený popis nejrozšířenějších zranitelností webových aplikací, popis procesu testování bezpečnosti webových aplikací prakticky aplikovaného na vybranou podnikovou aplikaci a popis sestavení reportu z tohoto testování. Cílem práce je umožnit čtenáři získat základní přehled o možnostech zabezpečení a testování webové aplikace proti běžným zranitelnostem a motivovat jej k dalšímu rozvíjení těchto znalostí.

Abstract: This thesis is focused on description of web application vulnerabilities from the view of the attacker as a user and description of basic web application security testing methods. The result of the thesis is a compact description of the most prevalent web application vulnerabilities, description of the web application testing process, which is applied to chosen enterprise application and description of the procedure of creating report from testing. The aim of the thesis is to enable a reader to gain basic knowledge about securing and testing web applications and motivate him to develop his knowledge in this area.

Klíčová slova: aplikace webové, testování, bezpečnost

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: Filip Rubáček
  • Oponent: Pavel Kříž

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 13:27, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz