Luboš Bretschneider

Diplomová práce

Bezpečnost webových aplikací

Web Application Security
Anotace:
Práce se zabývá popisem bezpečnostních zranitelností webových aplikací z pohledu útočníka jako uživatele a popisem základních metod testování bezpečnosti webových aplikací. Výsledkem práce je ucelený popis nejrozšířenějších zranitelností webových aplikací, popis procesu testování bezpečnosti webových aplikací prakticky aplikovaného na vybranou podnikovou aplikaci a popis sestavení reportu z tohoto …více
Abstract:
This thesis is focused on description of web application vulnerabilities from the view of the attacker as a user and description of basic web application security testing methods. The result of the thesis is a compact description of the most prevalent web application vulnerabilities, description of the web application testing process, which is applied to chosen enterprise application and description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM332

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: Filip Rubáček
  • Oponent: Pavel Kříž

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika