Martina Kučerová

Diplomová práce

Písňová tvorba Gustava Mahlera

Gustav Mahler production of songs

Anotace:
Tato magisterská práce se nazývá " Písňová tvorba Gustava Mahlera". Obsahem první kapitoly magisterské práce je vývoj Mahlerovy osobnosti, vliv rodinného prostředí v dětství na skladatelovu tvorbu, doba a vzory působící na jeho dílo. Ve druhé kapitole této práce jsem se zabývala písňovými cykly Gustava Mahlera obecně, konkrétně pak rozborem a interpretací Písní potulného tovaryše a Písněmi o mrtvých …více
Abstract:
The First Chapter content of paper is Gustav Mahler´s personality development, family atmosphere influence on his production, time period and models influencing his work. In the second chapter I was dealing with Gustav Mahler´s song cykles in general and in particular with analysis and interpretation of "Song of wandering journeyman " and " Songs of dead children". The third chapter is closing summary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2006
  • Vedoucí: René Tuček, René Tuček
  • Oponent: Jiřina Přívratská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Hudební fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Zpěv

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.