Theses 

Mediální obraz ekonomické krize ve vybraných českých médiích: obsahová analýza – Ing. Radek Kladiva

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Radek Kladiva

Bachelor's thesis

Mediální obraz ekonomické krize ve vybraných českých médiích: obsahová analýza

Media picture of economical crisis in Czech media: content analysis

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vytvářením mediálního obrazu ekonomické krize českými deníky v období od srpna roku 2008 do konce roku 2010. Základními cíly práce je odhalení a popis shodných a rozdílných znaků mediálních obrazů ekonomické krize v denících Hospodářské noviny, MF DNES, Právo a Haló noviny a také popis konstrukčních postupů, jež vybrané deníky při tvorbě mediálního obrazu ekonomické krize používaly. Výzkum byl proveden ve 3 obdobích – srpen 2008 až prosinec 2008, rok 2009 a rok 2010. Předpoklad o rozdílných mediálních obrazech ekonomické krize ve vybraných denících vychází z jejich implicitní či explicitní politické orientace a také z možného užití morální paniky jako jednoho z konstrukčních postupů pro popis ekonomické krize. Tyto předpoklady jsou testovány v rámci analytické části práce.

Abstract: This bachelor thesis is focused on media representation of economic crisis during the period between August 2008 and December 2010 in selected Czech daily newspapers. The aims of this bachelor thesis are to reveal and describe similar and different patterns in media representation of economic crisis and the procedures of its construction used by 4 selected Czech daily newspapers - Hospodářské noviny, MF DNES, Právo and Haló noviny. Research itself was done in three following periods: from August 2008 to the end of December 20008 and during the whole years of 2009 and 2010. Assumptions about different media representation of economic crisis in above mentioned daily newspapers were based on its different political orientation, either implicit or explicit, and a possible use of moral panic as a construction procedure of media representation of economic crisis. These assumptions are tested in analytic part of this bachelor thesis.

Keywords: Klíčová slova, ekonomická krize v letech 2008 – 2010, morální panika, mediální obraz, zpravodajské hodnoty, liberální a intervencionistické přístupy k hospodářské politice. Keywords, economic crisis 2008 – 2010, moral panic, media representation, news values, liberal and interventionist approaches to economic policy

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Pokorná

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 23/5/2019 09:00, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz