Barbora BEČÁKOVÁ

Bakalářská práce

Zvuková charakteristika meteorologické relace v ČT1 (se zřetelem k tempu řeči)

Audio characteristics of meteorological broadcast on ČT1 (with the focus on the pace of speech)
Anotace:
Bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit řeč moderátorů meteorologické relace na České televizi zejména z hlediska tempa řeči a některých signálů nonverbální komunikace. Teoretická část se zabývá historií předpovědi počasí vysílanou Českou televizí, vysvětlením pojmů přízvuk, intonace, frázování, tempo řeči nebo také komunikační maximy. Praktická část práce je věnována čtyřem moderátorům počasí na …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to evaluate and analyse the speech of meteorologic broandcast hosts on the Czech television especially the viewpoint of pace of speech and some nonverbal communication signals. The theoretical part deals with the weather forecast history broadcasting Czech television, explanation of terms as accent, intonation, phrase, pace of speech or communication maxim. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ilona Balkó, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEČÁKOVÁ, Barbora. Zvuková charakteristika meteorologické relace v ČT1 (se zřetelem k tempu řeči). Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk pro média a veřejnou sféru