Bc. Marcela Kolísková

Diplomová práce

Skrze pohyb

Through the motion
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na pohybové aktivity ve výtvarné výchově. Prvotním počinem práce byl stejnojmenný projekt realizovaný v rámci dobrovolné pedagogické praxe na příměstském táboře pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, realizovaný v roce 2017. Doprovodný text se skládá z teoretické a praktické části. Je psán formou eseje. Teoretická část je zaměřena na kresbu, její techniky, výtvarné …více
Abstract:
The Diploma thesis focuses on an movement activity in art education. Inspiration for this thesis came from eponymous project, as part of voluntary school practice for socially unstable environment, that took place in day camp in 2017. The thesis consists of theorical and practical parts and is written as essay. Theoretical part focuses on drawing, its techniques, art materials, movement and their meaning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy