Bc. Jana LEHAROVÁ

Diplomová práce

Posuzování kvality výuky psychologie na SŠ s využitím metodiky 3A

Examining the quality of teaching psychology in secondary schools based on the method 3A
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku kvality výuky psychologie na středních školách. Práce je rozdělena na dvě části. Úvod teoretické části práce je věnován představení didaktiky psychologie a základních principů, ze kterých vychází, jako je konstruktivismus a komunikační pojetí didaktiky. Další kapitoly jsou věnovány charakteristice výuky psychologie na středních školách nejen v České republice …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the issue of the quality of teaching psychology at secondary schools. The work is devided into two parts. The introduction to the theoretical part of the work is devoted to the introduction of didactics of psychology and it's basic principles, on which is based as constructivism and communication concept of didactics. Other chapters focus on the characteristics of teaching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEHAROVÁ, Jana. Posuzování kvality výuky psychologie na SŠ s využitím metodiky 3A. Č. Budějovice, 2020. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5nr1da 5nr1da/2
18. 5. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
18. 5. 2020
Bulanova, L.
19. 5. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.