Anna Fojtíková

Bakalářská práce

Experimentální ověření efektu aditiv na hodnotu teploty vzplanutí směsí alternativních paliv

Experimental Verification of the Effects of Additives on the Value of Flash Temperature of Alternative Fuel Mixtures
Anotace:
FOJTÍKOVÁ, A. Experimentální ověření efektu aditiv na hodnotu teploty vzplanutí směsí alternativních paliv. Ostrava: VŠB- TUO, 2015. Bakalářská práce řeší problematiku stanovení teploty vzplanutí u alternativních paliv. V teoretické části jsou uvedeny informace o metodách stanovení. U vybraných alternativních paliv jsou uvedeny jejich výroby a rovněž jsou diskutována používaná aditiva. V experimentální …více
Abstract:
FOJTÍKOVÁ, A. Experimental Verification of the Effects of Additives on the Value of Flash Temperature of Alternative Fuel Mixtures. Ostrava: VŠB- TUO, 2015. Thesis solves problems of determining the flash point for alternative fuels. In the theoretical section provides information about the methods of measurement. For selected alternative fuels are given their production as well as additives used are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Ivana Bartlová
  • Oponent: Hana Věžníková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava