Bc. Vojtěch Kovářík

Bakalářská práce

Tvorba aplikace na platformě Blender pro návrh horolezeckých cest na umělých a přírodních horolezeckých stěnách

Application for routesetting on the Blender platform
Anotace:
Stále více průmyslových odvětví využívá aplikace se zakomponovanou trojrozměrnou scénou. Nabízí se tedy otázka, jestli se takové aplikace liší natolik, aby musely být vyvíjené zcela odděleně, nebo jestli existuje možnost stavět na společném základu. Cílem práce je porovnat aplikace fungující na platformě Blender s jejich dedikovanými protějšky a využít Blender pro vytvoření aplikace na navrhování horolezeckých …více
Abstract:
More and more industries use applications with an integrated three-dimensional scene. Therefore a question arises whether such applications differ enough to necessarily be developed completely separately, or whether there is a possibility to build them on the same basis. The aim of this work is to compare applications running on the Blender platform with their dedicated counterparts and to use Blender …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Filip Opálený
  • Oponent: Mgr. Pavol Ulbrich

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika