Bc. Jaromír SEIDL

Bakalářská práce

Elektronický informační a zabezpečovací systém ochrany stacionárních parkovišť a krátkodobě zřizovaných otevřených velkoprostorových objektů

Electronic information and security protection system for common car parking and short-term high-capacity objects
Anotace:
Úkolem této práce je zpracování problematiky zabezpečení stacionárního systému parkovišť a krátkodobě zřizování otevřených velkoprostorových objektů. Ve své práci popisuji jednotlivé druhy zabezpečení stacionárních parkovišť pomocí IP-kamer, přístupového a docházkového systému, identifikace osob, pasivních i aktivních obranných systémů. V další části práce provádím zhodnocení současného stavu za použití …více
Abstract:
The main aim of the thesis is to compile the question of stationary park sites securing and short-term established high-capacity sites. I describe park sites securing through IP-cameras, system of access and attendace, user identification, active and passive safeguard. In the following, I evaluate contemporary situation using technical means and electronic security systems. In the practical part, I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2010
Identifikátor: 15682

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Erik Král

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEIDL, Jaromír . Elektronický informační a zabezpečovací systém ochrany stacionárních parkovišť a krátkodobě zřizovaných otevřených velkoprostorových objektů. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.