Bc. Lenka PEKÁRKOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Etická dilemata pracovníků v sociálních službách při práci se seniory

Ethical dilemmas of social services for the elderly
Anotace:
Diplomová práce se v úvodní části zabývá popisem pojmů jako senior, stáří a základní fyzické a psychické změny, které provázejí toto období. V další části práce je charakterizován pojem klient, sociální pracovník a nastíněny možnosti legislativy sociální práce v České republice. V třetí části diplomová práce podrobně popisuje pojmy jako etika, etické jednání, profesní etika, etický kodex, etická dilemata …více
Abstract:
In the introductory part, the thesis deals with the description of terms such as senior, old age and basic physical and mental changes that accompany this period. In the next part of the work is characterized the term client, social worker and outlined the possibilities of social work legislation in the Czech Republic. In the third part of the thesis describes in detail terms such as ethics, ethical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEKÁRKOVÁ, Lenka. Etická dilemata pracovníků v sociálních službách při práci se seniory. Č. Budějovice, 2019. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5nw2fh 5nw2fh/2
3. 8. 2019
Složky
Soubory
Bulánová, L.
4. 8. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.