Jana Míšková

Diplomová práce

Aplikace regionální kultury do výuky v souvislosti s rozvojem čtenářské gramotnosti

Application of regional culture in teaching related to the development of reading literacy
Anotace:
Diplomová práce s názvem "Aplikace regionální kultury do výuky v souvislosti s rozvojem čtenářské gramotnosti" pojednává o využití projektové výuky zaměřené na čtení s porozuměním v regionálním učivu na 1. stupni ZŠ. Cílem diplomové práce byla podpora čtenářské gramotnosti formou přiblížení regionální kultury Novohradských hor žákům 1. stupně ZŠ.Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou …více
Abstract:
The thesis titled "Application of regional culture in teaching in connection with the development of literacy" discusses the use of project-oriented teaching of reading comprehension in the regional curriculum for the first grade of primary school. The aim of the thesis was to support literacy approach in the form of regional culture Novohradske mountains for 1st grade elementary school pupils.The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2014
Zveřejnit od: 25. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Míšková, Jana. Aplikace regionální kultury do výuky v souvislosti s rozvojem čtenářské gramotnosti. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN