Šárka Hofreiterová

Bakalářská práce

Změny ve společenském postavení žen v britské společnosti 19. století a jejich reflexe ve vybraných literárních dílech 90. let 19. století

Changes in the Social Status of Women in the British Society during the 19th century and their Reflection in Selected Literary works of the 1890s.
Abstract:
The thesis engages in changes in the social status of women in the British society during the 19th century and their reflection in selected literary works. It describes gradual changes in the education of women, how the social changes were reflected in the way of family life and it also describes the most common forms of employing women. Knowledge of historical background is used for literary analysis …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá změnami ve společenském postavení žen v britské společnosti 19. století a jejich reflexí ve vybraných literárních dílech. Popisuje postupné v oblasti vzdělávání žen, odraz společenského vývoje v oblasti rodinného života a nejčastější oblasti zaměstnávání žen. Znalosti historického pozadí a souvislosti jsou aplikovány k analýze literární děl Živnost paní Warrenové G.B.Shawa …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 2. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Filip Hanzelka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hofreiterová, Šárka. Změny ve společenském postavení žen v britské společnosti 19. století a jejich reflexe ve vybraných literárních dílech 90. let 19. století. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / anglický jazyk - český jazyk (bak.)