Romana Kupcová

Bakalářská práce

Kde chtějí žít?: Budoucnost druhé generace Vietnamských migrantů v České republice

Where they want to live?: The future of the Vietnamese second generation in the Czech Republic
Anotace:
Ve své práci se zabývám druhou generací vietnamských migrantů v České republice – konkrétně tím, kde chtějí žít. Teoretická východiska tvoří výpovědi druhé generace migrantů v jiných zemích, kde se primárně zaměřuji na jejich transnacionální chování a motivy k návratu. Ta je pak výchozím materiálem k vlastnímu kvalitativnímu výzkumu, ve kterém provádím tři polostrukturované rozhovory s Vietnamci jeden …více
Abstract:
This paper concerns the second-generation Vietnamese migrants in the Czech Republic – where they want to live. The theoretical introduction is based on the testimony of the second-generation migrants in other countries, where I focus primarily on their transnational behaviour and motives for return. This is the starting point for my qualitative research, in which I conduct three semi-structured interviews …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Paul

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií