Bc. Přemysl Obšil

Diplomová práce

Porovnání atmosférických parametrů pro korekce hyperspektrálních dat

Comparison of atmospheric parameters for correction of hyperspectral data
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním atmosférických parametrů pro potřeby atmosférických korekcí hyperspektrálních dat. Úvodní část popisuje základní specifika hyperspektrálního snímkování, včetně jeho výhod a aplikací. Dále se práce zaměřuje na analýzu jednotlivých systémů poskytujících atmosférické parametry a metody jejich získání. Praktická část práce zahrnuje samotné zpracování dat a následné …více
Abstract:
This diploma thesis deals with comparison of atmospheric parameters for the needs of atmospheric correction of hyperspectral data. The opening part describes the fundamental features of hyperspectral imaging., including its advantages and applications. Next part is focused on the analysis of individual systems providing atmospheric parameters and methods of obtaining them. The practical part includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2019
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Hanuš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta