Bc. Markéta PŘEHNALOVÁ

Master's thesis

Binokulární koordinace při pohledu do blízka

Binocular coordination associated with near vision
Abstract:
Teoretická část se zaměřuje na dva stěžejní okruhy. V první části vysvětluje jevy spojené s pohledem do blízka. Zde jsou popsány zornicové reakce, akomodační a vergenční jevy. Následující část je věnována vzájemnému vztahu mezi akomodací a konvergencí, měření AC/A poměru pomocí asociační a disociační metody. Dále je v této časti popsán lineární a nelineární statický model akomodačně-vergenčního systému …more
Abstract:
The theoretical part of this thesis focuses on two main subjects. The first part explains the phenomena associated with near vision. There are described the pupillary response, accommodative and vergence phenomena. The following section is devoted to the link between accommodation and convergence, which is explained by measuring of AC / A ratio using associated and dissociated methods. Later in this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2013
Accessible from:: 1. 7. 2013

Thesis defence

 • Supervisor: RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PŘEHNALOVÁ, Markéta. Binokulární koordinace při pohledu do blízka. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.7.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 1. 7. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Science

Master programme / field:
Specialization in Health Care / Optometry

Theses on a related topic

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 5o2t54 5o2t54/2
1/7/2013
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
1/7/2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.