Bc. Krystyna Sikorová

Diplomová práce

Životní spokojenost u adolescentů

Life satisfaction among adolescents
Anotace:
Tématem diplomové práce je „Životní spokojenost u adolescentů.“ Cílem práce je pojednat o životní spokojenosti v období adolescence, popsat a charakterizovat vybrané proměnné, které mohou souviset s životní spokojeností. V teoretické části je popsaná životní spokojenost, teoretické přístupy k životní spokojenosti a faktory, které mají na životní spokojenost vliv. Další kapitola se věnuje adolescenci …více
Abstract:
The theme of this thesis is „Life satisfaction among adolescents.“ The aim of this thesis is to discuss life satisfaction among adolescents, describe and characterize the selection of variables that may be associated with life satisfaction. Life satisfaction, theoretical approaches to life satisfaction and the factors that have influence on life satisfaction are described in the theoretical part. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta