RNDr. Roman Stoklasa, Ph.D.

Disertační práce

Semantic-Segmentation of Biomedical Images based on Visual Similarity

Semantic-Segmentation of Biomedical Images based on Visual Similarity
Anotace:
Zrak je považován za jeden z nejdokonalejších lidských smyslů. Tento smysl umožňuje lidem přijímat velké množství informací v čase. Zrakové vnímání je složitý proces, který zahrnuje rozpoznávání objektů, interpretaci vjemů a vnímaní souvislostí. Pro počítače je složité automatické vnímání vizuální informace. Klasické počítače dokáží zpracovávat jen číselné a logické hodnoty, a proto každý obrázek vnímají …více
Abstract:
Vision is natural and the most sophisticated sense of human beings. This sense allows people to perceive huge amount of information. Visual perception is a complex process which involves recognition, context awareness and interpretation. It is difficult to solve visual perception problem automatically by computers, because computers can not ``see''. Traditional computers are only able to process numerical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 10. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
  • Oponent: prof. Dr. Ing. Jan Kybic, Prof. Jens Rittscher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika

Práce na příbuzné téma