Martina UHROVÁ

Bakalářská práce

Příprava a charakterizace mixed-ligand komplexů platiny

Synthesis and characterization of platinum mixed-ligand complexes
Anotace:
Předložená bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na komplexní sloučeniny platiny, které jsou celosvětově nebo lokálně užívány v klinické praxi jako protinádorová léčiva. Velký důraz je kladen na klinicky testovanou pikoplatinu, tedy cis-[Pt(NH3)Cl2(pic)], kde pic = 2-methylpyridin (2-pikolin). V neposlední řadě jsou zmíněny vybrané mixed-ligand komplexy platiny s potencionální protinádorovou …více
Abstract:
The theoretical part of the thesis is focused on platinum coordination compounds used globally or locally in clinical practice as anticancer drugs. The emphasis is placed on clinically tested picoplatin, cis-[Pt(NH3)Cl2(pic)], where pic = 2 methylpyridine (2-picoline). Several representatives of antitumor active mixed-ligand platinum complexes are described as well. The experimental part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Pavel Štarha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

UHROVÁ, Martina. Příprava a charakterizace mixed-ligand komplexů platiny. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2017

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2017 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Bioanorganická chemie

Práce na příbuzné téma