Bc. Tereza Drtinová

Diplomová práce

Online marketing pro online supermarket

Online Marketing for Online Grocery Store
Anotace:
Diplomová práce se zabývá marketingovým plánováním pro poměrně nový obor prodeje potravin přes internet. První část práce je věnována analýze literatury a současných marketingových aktivit v oboru. V praktické části je navržena vzorová metodologie postupu tvorby online marketingového komunikačního mixu pro start up online supermarketu. Práce respektuje aktuální situaci v daném oboru a možnosti propagace …více
Abstract:
This diploma thesis deals with marketing plans for a relatively new branch of online grocery. The theoretical part of the dissertation is dedicated to literature analysis and current marketing activities in the field. In the practical part has proposed a model methodology for creating an online communication mix for an online supermarket start-up. The work respects the current situation in the given …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: MSc Mirela Moldoveanu
  • Oponent: PhDr. Martina Švecová, MSc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní