Igor Vémola

Bakalářská práce

Koncepce monitoringu a autonomní údržby vybraných strojů.

The Concept of Monitoring and Autonomous Maintenance of Selected Machines.
Anotace:
VÉMOLA, I. Koncepce monitoringu a autonomní údržby vybraných strojů: Bakalářská práce, Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a zařízení, 2012, 63 s., Vedoucí práce: doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bakalářská práce se zabývá řešením monitoringu a autonomní údržby, kde hlavní podstatou je zapojení operátorů výrobních strojů a nejen jich, ale všech …více
Abstract:
VÉMOLA, I. The Concept of Monitoring and Autonomous Maintenance of Selected Machines: Bachelor thesis, Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Production Machines and Equipment, 2012, 63 p., Bachelor thesis head: doc. Ing. František Helebrant, CSc. This thesis deals with the solution of monitoring and autonomous maintenance, where the main principle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: František Helebrant
  • Oponent: Martin Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Technická diagnostika, opravy a udržování

Práce na příbuzné téma