Mgr. Petra Formanová

Bakalářská práce

Mobilní genetické elementy bakterií a jejich význam v evoluci patogenních kmenů

Mobile genetic elements of bacteria and their role in evolution of pathogenic strains
Anotace:
Cílem bakalářské práce je shrnout současné poznatky o úloze mobilních genetických elementů v evoluci patogenních druhů bakterií, zejména s ohledem na jejich podíl při vzniku nových kmenů se zvýšenou virulencí a kmenů rezistentních k antibiotikům. Práce se věnuje popisu variabilní složky bakteriálního genomu, zejména plazmidům, transpozonům, ostrovům patogenity a bakteriofágům. U každého typu těchto …více
Abstract:
The goal of this bachelor work is to summarize knowledge about the role of mobile genetic elements in the evolution of pathogenic species of bacteria with respect to their contribution to development of new strains with an increased virulence and strains resistant to antibiotics. The work deals with the description of a variable component of a bacterial genome especially plasmids,transpozons, pathogenicity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta