Theses 

Mobilní genetické elementy bakterií a jejich význam v evoluci patogenních kmenů – Mgr. Petra Formanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Petra Formanová

Bakalářská práce

Mobilní genetické elementy bakterií a jejich význam v evoluci patogenních kmenů

Mobile genetic elements of bacteria and their role in evolution of pathogenic strains

Anotace: Cílem bakalářské práce je shrnout současné poznatky o úloze mobilních genetických elementů v evoluci patogenních druhů bakterií, zejména s ohledem na jejich podíl při vzniku nových kmenů se zvýšenou virulencí a kmenů rezistentních k antibiotikům. Práce se věnuje popisu variabilní složky bakteriálního genomu, zejména plazmidům, transpozonům, ostrovům patogenity a bakteriofágům. U každého typu těchto elementů jsou popsány jejich obecné vlastnosti,a příklady genů, které zodpovídají za virulenci a antibiotikovou rezistenci. Dále jsou popsány způsoby horizontálního přenosu těchto elementů. Závěr práce je věnován vlivu mobilních genetických elementů na evoluci.

Abstract: The goal of this bachelor work is to summarize knowledge about the role of mobile genetic elements in the evolution of pathogenic species of bacteria with respect to their contribution to development of new strains with an increased virulence and strains resistant to antibiotics. The work deals with the description of a variable component of a bacterial genome especially plasmids,transpozons, pathogenicity islands and bacteriophages. General qualities of each type of these elements are described as well as the examples of the gens which are responsible for the virulence and antibiotic resistance. Next the ways of horizontal transfer of these elements are described. The end of the work deals with the influence of mobile genetic elements over the evolution.

Klíčová slova: mobilní genetické elementy, bakterie, evoluce, horizontální přenos genů mobile genetic elements, bacteria, evolution, horizontal gene transfer

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 17:07, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz