Bc. Ivan Fašánek

Diplomová práce

Kapitálová štruktúra podniku

Capital structure of the company
Abstract:
The first chapter of the thesis named The capital structure of the company characterizes the basic terms like company, corporate finance and financial management. It also characterizes financial and capital structure and financing. The second chapter of the thesis deals with financial analysis and optimizing of the company´s capital structure. It consists of an analysis of absolute indicators, analysis …více
Abstract:
Prvá kapitola diplomovej práce s názvom Kapitálová štruktúra podniku sa zaoberá teoretickým vymedzením základných pojmov, kde charakterizuje pojmy ako podnik, podnikové financie a finančné riadenie podniku. Ďalej sa venuje finančnej a kapitálovej štruktúre a financovaniu podniku. Druhá kapitola diplomovej práce pojednáva o finančnej analýze a optimalizácii kapitálovej štruktúry podniku. Tvorí ju analýza …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
  • Oponent: Ing. Veronika Littvová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance