Bc. Pavel VÁCL

Diplomová práce

Integrovaný poplachový systém\nl{}

Integrated alarm system\nl{}
Anotace:
Cílem této diplomové práce je shrnutí hlavních aspektů existující legislativy integrovaných poplachových systémů v souladu se základními principy jejich systémové integrace. Dále také uvedení různých technických možností propojení poplachových systémů s ostatními systémy moderních elektroinstalací budov. Praktickým výsledkem diplomové práce je pak vypracování konkrétního návrhu integrovaného systému …více
Abstract:
The aim of this thesis is to summarize the main aspects of existing legislation pertaining to integrated alarm systems in accordance with the fundamental principles of system integration. Furthermore, various technical options for interconnecting alarm systems with other electrical systems of modern buildings are discussed. The practical result of the thesis is a concrete proposal for an integrated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2011
Identifikátor: 20432

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Valouch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁCL, Pavel. Integrovaný poplachový systém\nl{}. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe