Bc. Pavel VÁCL

Master's thesis

Integrovaný poplachový systém\nl{}

Integrated alarm system\nl{}
Abstract:
Cílem této diplomové práce je shrnutí hlavních aspektů existující legislativy integrovaných poplachových systémů v souladu se základními principy jejich systémové integrace. Dále také uvedení různých technických možností propojení poplachových systémů s ostatními systémy moderních elektroinstalací budov. Praktickým výsledkem diplomové práce je pak vypracování konkrétního návrhu integrovaného systému …more
Abstract:
The aim of this thesis is to summarize the main aspects of existing legislation pertaining to integrated alarm systems in accordance with the fundamental principles of system integration. Furthermore, various technical options for interconnecting alarm systems with other electrical systems of modern buildings are discussed. The practical result of the thesis is a concrete proposal for an integrated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2011
Identifier: 20432

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Valouch, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VÁCL, Pavel. Integrovaný poplachový systém\nl{}. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe