Theses 

Právo na spravedlivý proces v českém trestním řízení – Mgr. Zuzana Šromová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Zuzana Šromová

Diplomová práce

Právo na spravedlivý proces v českém trestním řízení

Fair Trial in Czech Criminal Proceedings

Anotace: Tato diplomová práce si klade za cíl vymezit pojem práva na spravedlivý proces. Dílčí elementy tohoto práva jsou v prvé řadě odvozeny z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod s ohledem na rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva. Následně jsou zkoumány formální prameny práva na spravedlivý proces na tuzemské úrovni. Vybrané aspekty spravedlivého řízení jsou blíže zhodnoceny především v kontextu judikatury vnitrostátních soudů, přičemž důraz je kladen na trestní řízení.

Abstract: This thesis aims to determine the concept of the right to a fair trial. Firstly, the sub-elements of this right are derived from the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, considering the European Court of Human Rights case law. This is followed by the examination of official sources on a national level. Selected aspects of the fair trial are detailed especially in the context of national case law, while the emphasis is focussed on the criminal proceedings.

Klíčová slova: právo na spravedlivý proces, trestní řízení, Listina základních práv a svobod, Úmluva, Ústavní soud, Evropský soud pro lidská práva, obviněný, judikatura, right to a fair trial, criminal proceedings, Charter of Fundamental Rights, Convention, Constitutional Court, European Court of Human Rights, defendant, case law

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 20:06, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz