Mgr. Pavel Kadeřávek, Ph.D.

Disertační práce

Study of Biomolecular Dynamics by NMR Spectroscopy

Study of Biomolecular Dynamics by NMR Spectroscopy
Anotace:
Dynamika biomolekul je důležitá pro jejich správnou funkci v organismech. Nukleární magnetická rezonance (NMR) je vhodná metoda k výzkumu dynamiky biomolekul, protože jako jediná z dostupných metod umožňuje popis pohybů molekul s atomárním rozlišením. Analýza je ovšem značně komplikována jak složitou fyzikální podstatou pohybů (koexistence více pohybových módů, jejich vzájemná provázanost, atd.), tak …více
Abstract:
The dynamics of the biomolecules is important for their correct functions in living organisms. Nuclear magnetic resonance (NMR) is eligible method of the investigation of the motions of biomolecules as it is the only method which can provide dynamical information with atomic resolution. However, both a complex physical nature of motions (several motional modes in action, coupling between them, etc …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.
  • Oponent: Fabien Ferrage, Ph.D., doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta