Mikésková Mikésková

Bachelor's thesis

Dopady brexitu na mikro jednotku z pohledu daně z přidané hodnoty

Brexit impact on a micro -unit from value added tax perspective
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z přidané hodnoty, zasazené do kontextu brexitu a jeho daňových dopadů na českou obchodní společnost. Teoretický základ vychází ze stručného vymezení brexitu a naznačení jeho chronologického vývoje, směřující k vymezení podmínek Výstupové dohody. V souvislosti s Dohodou je pozornost zúžena na oblast volného obchodu, s důrazem na problematiku nepřímých daní …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of value added tax in the context of brexit and its tax impacts on a specific Czech trade company. The theoretical part briefly defines brexit and describes its chronological development leading to the defining conditions of the Brexit withdrawal agreement. Regarding the Withdrawal agreement, the attention is payed to the area of free trade with focus on indirect …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2022
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/djpt7/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2022
  • Vedúci: Bc. Ing. Jana Vrtalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová a ekonomická