Eva Soukupová

Bakalářská práce

Stimulační program Metoda dobrého startu u dětí s vývojovou dysfázií

Children with Developmental Dysphasia in Stimulation Program Method of Good Start
Anotace:
Bakalářská práce se zabývala dětmi s vývojovou dysfázií a vlivem Metody dobrého startu na děti s touto poruchou. Bakalářská práce byla psána ve dvou částech, teoretické a empirické. Teoretická část byla psána na základě četby literatury uvedené v seznamu použitých zdrojů a také na základě setkání s odborníky, kteří se zaobírají podporou vývoje předškolních a školních dětí jako speciální pedagogové …více
Abstract:
The bachelor thesis is written about children with developmental dysphasia and effect of the Good start method on them. The bachelor thesis is divided into two parts, the theoretical and the empirical part. The theoretical part was written based on literature listed in the resources and also on the basis of meetings with experts who are involved in supporting development of preschool and school children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Barbora Hodíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Soukupová, Eva. Stimulační program Metoda dobrého startu u dětí s vývojovou dysfázií. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická