Zuzana URBÁNKOVÁ

Bachelor's thesis

Počítačová kriminalita

Computer crime
Abstract:
Tato práce je zaměřena na počítačovou kriminalitu v oblasti internetového bankovnictví. Cílem této práce je analyzovat internetové stránky vybraných bank, vytvořit vlastní webové stránky s dotazníkem týkajícím se počítačové kriminality a následně doporučit zvýšení kvality zabezpečení webových stránek internetového bankovnictví.
Abstract:
This work is focused on computer crime in area of Internet banking. The aim these work is analyze website selected bank, create own website with questionnaire regarding computer crime and follow recommend increase quality security website internet banking.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013
Accessible from:: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Martin Žáček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

URBÁNKOVÁ, Zuzana. Počítačová kriminalita. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Information Science / Information Science and Computer Technology - Applied Information Science