Bc. Vladimír Lukeš

Bakalářská práce

Britain's Policy towards South Africa in the Post-War Period

Britain's Policy towards South Africa in the Post-War Period
Anotace:
Práce se zabývá mezinárodními vztahy mezi Velkou Británií a Jižní Afrikou. Pro poskytnutí historické perspektivy obsahuje souhrn předválečné historie vztahů obou zemí, stejně jako popis výchozí populační situace v Jižní Africe. Dále se zabývá vnitřními událostmi země v poválečném období, které poskytují kontext pro hlavní část práce, vzájemnou politiku uplatňovanou britskými vládami.
Abstract:
The thesis examines international relations between Great Britain and South Africa. In order to provide historical perspective, summary of pre-war history of the relations is presented, as well as the description of the population situation in South Africa. Furthermore, it examines internal event in the post-war period that provide context for the main body of the thesis, the British government policies …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Beneš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta