Jana Mlíková

Bakalářská práce

Strategický plán rozvoje obce Omice se zaměřením na rozvoj obce

The strategic development plan of the village of Omice focusing on the development of village.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je sestavení strategického plánu rozvoje obce Omice, když součástí bude i dotazníkové šetření, které se bude týkat kvality života v obci a zároveň i rozvoje dané lokality. Dalším cílem je zhodnocení současného stavu hospodaření obce a možnosti případného dalšího financování jednotlivých akcí.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance a řízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.