Mgr. Alexandra Hucovičová

Master's thesis

EU Law: The Reason for a Change in International Arbitration?

EU Law: The Reason for a Change in International Arbitration?
Anotácia:
Cílem této diplomové práce je analyzovat společné body rozhodčího řízení (arbitráže) a evropského práva. S ohledem na četná rozhodnutí Evropského soudního dvora se vzájemný vztah mezi nimi začíná velmi vyostřovat. Nejprve se autorka v práci zabývá oblastmi, kde se arbitráž a evropské právo střetávají nebo mohou střetnout. V následujících kapitolách je diskutována aplikace evropského práva v samotném …viac
Abstract:
This thesis deals with the most important points of contact between arbitration and EU law. In the view of many decisions granted by Court of Justice of European Union, the interface between the two slowly takes shape. The author first determines those areas where arbitration and EU law meet or may possibly meet. In the following chapters it first discusses the application of EU law in arbitration …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2010
  • Vedúci: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta