Bc. Jolana Trpišovská

Bakalářská práce

Autor a dílo - pojem a funkce v autorském zákoně

Author and author’s work - term and function in copyright law
Anotace:
Autor, dílo, autorský zákon, ochrana autorských děl, to jsou v dnešní době diskutované pojmy, proto jsem si pro svou bakalářskou práci vybrala právě téma z oblasti autorského zákona. Často kladenou otázkou je, zda jsou autor, jeho dílo a následná autorská práva dostatečně chráněni. Tato práce ve své obecné části analyzuje pojem autorského práva, pojem autora a jeho díla, další práva s právy autorskými …více
Abstract:
Author, author´s work, copyright law, copyright protection - these are discussed topics at present days, topics on the front burner, therefore I have decided to deal with copyright law in my thesis. There is a question frequently asked - is the author, his work and copyright protected enough, in succesfull rate? This thesis, in its general part, analyzes the term of copyright, the term of the author …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní