BcA. Ivana Pavlů, DiS.

Bakalářská práce

Interpretační náhled na postavu Mirandoliny ze stejnojmenné opery Bohuslava Martinů

Interpretive Insight into the Character of Mirandolina, Eponymous Opera by Bohuslav Martinů
Anotace:
Diplomová práce „Interpretační náhled na postavu Mirandoliny ze stejnojmenné opery Bohuslava Martinů“ pojednává o životě a díle Bohuslava Martinů, historii a důvodu vzniku jeho neoklasicistní opery Mirandolina a jejím zařazení v operní tvorbě skladatele. Obsahuje také stručný životopis Carla Goldoniho, autora literární předlohy. Nemalá část textu je věnována ději, který z důvodu zhudebnění prošel několika …více
Abstract:
The thesis "Interpretive Insight into the Character of Mirandolina, Eponymous Opera by Bohuslav Martinů" deals with the life and work by Bohuslav Martinů including history, the reason of origin of the neoclassical opera Mirandolina and its inclusion in composer´s opera-making work. This thesis also provides a brief biography of Carl Goldoni, the author of the literary work. A large part of this essay …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Borková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/v1byo/