Bc. Libor MAŤÁK

Diplomová práce

Metodika měření na souřadnicovém stroji a její vliv na výsledky měření

Measurement methodology on coordinate machine and its impact on measurement results
Anotace:
Diplomová práce obsahuje teoretické úvahy o vlivu metodiky měření na přesnost měření, několik praktických ověření těchto úvah a vypracování metodiky a zpracování programů pro měření dvou konkrétních součástí
Abstract:
The thesis contains a theoretical consideration of the impact measurement methodologies for measurement accuracy, some practical verification of these considerations and the development of methodologies and treatment programs for measuring two specific components
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Melichar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŤÁK, Libor. Metodika měření na souřadnicovém stroji a její vliv na výsledky měření. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění