Bc. Libor MAŤÁK

Master's thesis

Metodika měření na souřadnicovém stroji a její vliv na výsledky měření

Measurement methodology on coordinate machine and its impact on measurement results
Abstract:
Diplomová práce obsahuje teoretické úvahy o vlivu metodiky měření na přesnost měření, několik praktických ověření těchto úvah a vypracování metodiky a zpracování programů pro měření dvou konkrétních součástí
Abstract:
The thesis contains a theoretical consideration of the impact measurement methodologies for measurement accuracy, some practical verification of these considerations and the development of methodologies and treatment programs for measuring two specific components
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Melichar, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAŤÁK, Libor. Metodika měření na souřadnicovém stroji a její vliv na výsledky měření. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Mechanical Engineering

Master programme / field:
Mechanical Engineering / Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting