Mgr. Petr Lukáč

Bachelor's thesis

The Christian Coalition of America v kontextu Křesťanské pravice v USA

The Christian Coalition of America in the context of Christian Rights in the USA
Anotácia:
Tato bakalářská práce si klade za cíl přiblížit a popsat organizaci The Christian Coalition of America a na jejím příkladě nastínit i americký fenomén Křesťanské pravice vůbec. Přibližuje základní fakta o stavu náboženství v USA, vlivu církví a jejich specifickém postavení. Dále se detailně zabývá strukturou Křesťanské koalice, její skladbou a vývojem. Nakonec popisuje i současný nárůst vlivu radikálních …viac
Abstract:
This bachalor's work aims to analyse the history and achievments of the organization The Christian Coalition of America in particular and Christian Right in the US in general. It describes the level of influence of church in US society and nowadays even on president Bush jr.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2007
  • Vedúci: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Political Science / Political Science

Práce na příbuzné téma