Bc. Michal Hlaváč

Master's thesis

System for Recognizing Textual Entailment utilizing Expert Knowledge

System for Recognizing Textual Entailment utilizing Expert Knowledge
Anotácia:
Tato diplomová práca sa zaoberá využitím expertnej znalosti v oblasti Recognizing Textual Entailment (RTE), podoblasti vednej disciplíny spracovania prirodzeného jazyka. Cieľom práce je navrhnúť modulárny RTE systém schopný využívať expertné znalosti a vyhodnotiť jeho výsledky.
Abstract:
This diploma thesis deals with utilization of Expert Knowledge in terms of Recognizing Textual Entailemt (RTE), a subfield of Natural Language Processing. The goal is to propose modular RTE system that will be able to utilize External Knowledge and evaluate the results.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedúci: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky