Bc. Pavol Zaťko

Bachelor's thesis

Change Point Detection in Network Traffic Time Series

Change Point Detection in Network Traffic Time Series
Abstract:
Change point v časovej rade popisujúcej tok dát v sieti môže byť príznakom dôležitej udalosti a preto algoritmy na detekciu change pointov nachádzajú uplatnenie v monitorovaní sietí. V tejto práci sú otestované štyri metódy detekcie changepointov - CUSUM diagram, ChangeFinder, uLSIF a jednoduchý algoritmus, ktorého účelom je uľahčiť hodnotenie ostatných metód - na časových radách zo skutočných sieťových …more
Abstract:
A change point in a network time series might be a sign of an important event happening in a network, and therefore algorithms for change point detection could be applied in network monitoring. Four change point detection methods - CUSUM chart, ChangeFinder, uLSIF and a simple baseline method for benchmarking - were tested on time series based on real-world network flows into which change points were …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2019
  • Supervisor: RNDr. Tomáš Jirsík
  • Reader: RNDr. Martin Drašar, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky