Ing. Anna Dranichnikova

Diplomová práce

Agrární zahraniční obchod Ruské federace

Agrarian Foreign Trade of the Russian Federation
Anotace:
Diplomová práce v literární části charakterizuje obecně zahraniční obchod, agrární zahraniční obchod a jeho postavení ve společnosti. Dále je pozornost věnována vývoji ruského agrárního sektoru v historických souvislostech. Analytická část je zaměřena na analýzu mezinárodního agrarního obchodu Ruska z hlediska jeho teritoriální a komoditní struktury. Výsledky ruského agrárního sektoru jsou monitorovány …více
Abstract:
The Diploma thesis in the theoretical part describes foreign trade, agrarian foreign trade and its role in current society. Further attention is paid to the development of the Russian agrarian sector in historical context. Analytical part is focused on the analysis of international agricultural trade of Russia in terms of its territorial and commodity structure. The results of the Russian agrarian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting