Ing. Anna Dranichnikova

Master's thesis

Agrární zahraniční obchod Ruské federace

Agrarian Foreign Trade of the Russian Federation
Abstract:
Diplomová práce v literární části charakterizuje obecně zahraniční obchod, agrární zahraniční obchod a jeho postavení ve společnosti. Dále je pozornost věnována vývoji ruského agrárního sektoru v historických souvislostech. Analytická část je zaměřena na analýzu mezinárodního agrarního obchodu Ruska z hlediska jeho teritoriální a komoditní struktury. Výsledky ruského agrárního sektoru jsou monitorovány …more
Abstract:
The Diploma thesis in the theoretical part describes foreign trade, agrarian foreign trade and its role in current society. Further attention is paid to the development of the Russian agrarian sector in historical context. Analytical part is focused on the analysis of international agricultural trade of Russia in terms of its territorial and commodity structure. The results of the Russian agrarian …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2016
  • Supervisor: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting