Jakub Baran

Bakalářská práce

Osobní finanční plánování v kontextu plánování rodičovství

Personal financial planning in the context of parenthood planning
Abstract:
The subject of this Bachelor’s Thesis is personal financial planning in the context of parenthood planning. In this thesis, I aim to analyze personal financial planning in relation to planning of parenthood and identify the advantages and the difficulties that stem from personal financial planning. Subsequently, I formulate a set of recommendations for future parents and families to provide a publicly …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce je osobné finančné plánovanie v súvislosti s plánovaním rodičovstva. Táto práca má za cieľ analyzovať osobné finančné plánovanie v súvislosti s plánovaním rodičovstva a identifikovať jeho výhody a problematické oblasti. Následne na základe získaných poznatkov formulovať odporučenia pre jednotlivcov a rodiny, vedúce k maximálnemu využitiu výhod osobného finančného plánovania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Bohuslava Ellis Doláková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance