Theses 

Didaktická pomůcka odborné terminologie pro obor cukrářské práce – Bc. Jitka Nedorostová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jitka Nedorostová

Diplomová práce

Didaktická pomůcka odborné terminologie pro obor cukrářské práce

Teaching tool for professional terminology work confectionery industry

Anotace: Diplomová práce Didaktická pomůcka odborné terminologie pro obor cukrářské práce je zaměřená na vytvoření učební pomůcky pro žáky odborného učiliště. Tato pomůcka jednoduchým a názorným způsobem objasňuje často používané pojmy v cukrářské výrobě. V empirické části je dotazníkovým šetřením zjišťován názor vyučujících odborných předmětů a žáků cukrářských oborů na problematiku názvosloví a možnosti využití názvoslovné didaktické pomůcky.

Abstract: The thesis “Teaching tool for professional terminology work confectionery industry” is focused on creating of teaching materials for vocational school students. This aid explains in a simple and clear way the terms often used in confectionery production. In the empirical part I am trying to find out, by using the questionnaire survey, opinions of the special subjects teachers and the confectionery branches pupils of the issue of the nomenclature and possibilities of using the teaching aids.

Klíčová slova: odborná terminologie, cukrářská výroba, specifické vzdělávací potřeby, cukrářské práce, suroviny, technologie, didaktická pomůcka, názornost, kvalifikace, žák, učitel, odbornost, názvosloví, odborné učiliště, professional terminology, confectionery production, specific educational needs, confectionery work, ingredients, technology, didactic aid, illustration, qualification, student, teacher, expertise, nomenclature, vocational school odborná terminologie, vocational school

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz