Bc. Jan Petr

Master's thesis

E-Learningový kurz pro předmět ICT na střední odborné škole v prostředí LMS Moodle

E - learning Moodle course for the ICT subject at secondary school
Abstract:
Diplomová práce „E-Learningový kurz pro vybranou třídu v prostředí LMS Moodle“ pojednává o možnostech a vzrůstajícím vlivu elektronického vzdělávání na střední škole. Součástí této práce je krátký výzkum stávající situace, pohledy vyučujících i žáků na elektronickou podporu výuky. Výstupem je analýza dotazníkových šetření, na základě které je vytvořen nový e-learningový kurz v prostředí LMS Moodle …more
Abstract:
The thesis "The E-learning course for the selected class in the LMS Moodle" discusses the possibilities and the growing influence of e-learning at secondary school. Part of this work is a short research of current situation, views of teachers and students to electronic support of education. The output is the analysis of the questionnaire. The new E-learning course in the LMS Moodle is created based …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 5. 2016
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jan Krejčí
  • Reader: PhDr. Jan Válek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools