Bc. Ivana Matičková

Diplomová práce

Srovnání nákladů, pravomocí, zákona a systémů ochrany přírody v ČR a Polsku

Comparison cost, jurisdiction, law and nature and landscape protection systems in Czech republic and Poland
Anotace:
Předmětem diplomové práce ,,Srovnání nákladů, pravomocí, zákona a systému ochrany přírody v ČR a Polsku" je rozbor chráněných území v obou zemích z hlediska jejich správy a vlivu na regionální rozvoj. Práce se zabývá charakteristikou systémů ochrany přírody a krajiny v České republice a Polsku a tyto systémy i porovnává. Následně je komparace provedena na konkrétním případě obcí ležících v ochranných …více
Abstract:
The subject of the thesis ,,Comparison cost, jurisdiction, law and nature and landscape protection system in Czech republic and Poland" is an analysis of protected areas in both countries in terms of their management and the impact on regional development. The work deals with the characteristics of the nature and landscape protection system in the Czech Republic and Poland, and also compares these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Matičková, Ivana. Srovnání nákladů, pravomocí, zákona a systémů ochrany přírody v ČR a Polsku. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní