Bc. Ivana Matičková

Master's thesis

Srovnání nákladů, pravomocí, zákona a systémů ochrany přírody v ČR a Polsku

Comparison cost, jurisdiction, law and nature and landscape protection systems in Czech republic and Poland
Abstract:
Předmětem diplomové práce ,,Srovnání nákladů, pravomocí, zákona a systému ochrany přírody v ČR a Polsku" je rozbor chráněných území v obou zemích z hlediska jejich správy a vlivu na regionální rozvoj. Práce se zabývá charakteristikou systémů ochrany přírody a krajiny v České republice a Polsku a tyto systémy i porovnává. Následně je komparace provedena na konkrétním případě obcí ležících v ochranných …more
Abstract:
The subject of the thesis ,,Comparison cost, jurisdiction, law and nature and landscape protection system in Czech republic and Poland" is an analysis of protected areas in both countries in terms of their management and the impact on regional development. The work deals with the characteristics of the nature and landscape protection system in the Czech Republic and Poland, and also compares these …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 9. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Matičková, Ivana. Srovnání nákladů, pravomocí, zákona a systémů ochrany přírody v ČR a Polsku. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní